ENDENLFR
PL
RUTRESIT
ROSE
Ex Equipment

Wyposażenie w obudowie przeciwwybuchowej

We wszystkich obszarach występowania atmosfery wybuchowej skuteczne są specjalne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa, które nakazują stosowanie specjalnie sprawdzonych komponentów. Skuteczne zastosowanie w ramach UE ma dyrektywa ATEX, która określa bezpieczną eksploatację urządzeń i systemów w obszarach zagrożonych wybuchem.
W pozostałych krajach i na kontynentach obowiązują inne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie (IECEx, TR-TS, NEC itd.) - często pochodzą one od europejskiej dyrektywy ATEX.


W Europie wszystkie te dyrektywy są ujęte w normie EN 60079 dla części elektrycznej.
Poniżej zdefiniowano różne koncepcje ochrony, które - w zależności od wymagań elektrycznych - umożliwiają rozwiązania o zbliżonym poziomie bezpieczeństwa.

Dla rozdzielnic elektrycznych stosowanych w obszarach zagrożonych wybuchem obudowy przeciwwybuchowe z aluminium, poliestru i stali nierdzewnej, pulpity sterownicze i pozostałe wyposażenie w obudowie przeciwwybuchowej oferują bezpieczną ochronę podstawową. Obszar zastosowania produktów obejmuje ochronę przeciwwybuchową w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazu oraz w strefach 21 i 22 zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dla różnych zastosowań występują różne koncepcje ochrony:
  • Ex-e Podwyższone bezpieczeństwo
  • Ex-i Iskrobezpieczeństwo
  • Ex-d Osłona ognioszczelna

Typowe obszary zastosowania to:
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Przemysł procesowy
  • Przemysł lakierniczy
  • Górnictwo
  • Instalacje silosowe